Praktisk info


Timebestilling kan gjøres på telefon eller mail. Avbestilling innen 24 timer før avtalt time belastes ikke. Avbestilling etter dette belastes med timepris.

Individuell terapi eller veiledning (1 time) kr. 950,-
Par- eller familieterapi (1,5 timer) kr. 1.500,-

Jeg er underlagt taushetsplikt og all informasjon er konfidensiell. Jeg er innmeldt til Datatilsynet og lov om Alternativ Behandling. Jeg er registrert i Brønnøysund som selvstendig næringsdrivende og under Alternativ Behandler ( i likhet med bl.a. Akupunktur, Naprapat, Biopat osv.)

Som sertifisert terapeut og medlem av Norsk Gestaltterapeutforbund (NGF) forplikter jeg å følge foreningens etiske retningslinjer og å motta minimum 30 timers veiledning av praksis for å kvalitetssikre og utvikle min gestaltterapeutiske metode.

Hvis en klient mener jeg handler i strid med etiske prinsipper kan dette klages inn til foreningens styre. Gjennom medlemskapet i NGF er jeg med i kollektiv ansvarsforsikring i Gjensidige Forsikring.

Mer info


Lenker

Facebook